3D CAD, KTERÝ ŘÍDÍ VAŠI VÝROBU DOKONALE Protože i malé nepřesnosti mohou způsobit velké problémy ve výrobě, je 3D PaletteCAD naprogramovaný na nejvyšší přesnost. Paralelně s projektem se automaticky generuje kusovník, včetně výpisu použitých materiálů. Realizační a výrobní výkresy anebo kladečský plán můžete vytvořit přesně na míru. Výroba je podporovaná díky výkonným rozhraním. . +420 602 514 857  info@tpp-palettecad.cz
AUTOMATICKÁ TVORBA VÝPISU MATERIÁLŮ Po dobu co projektujete na počítači, PaletteCAD sestavuje kompletní seznam materiálů, který můžete tisknout, uložit do XLS (MS Excel) souboru nebo jej můžete importovat do jiného programu. Tím je zajištěno, že neobjednáte žádný kus navíc, nebo což by bylo ještě horší, ani o kus méně. To Vám ušetří mnoho času, stresu a peněz. Profesionální výrobní výkresy S PaletteCAD můžete projektovat spoje, zaoblení nebo řezy, vytvořit spárořezy. Můžete využít 2D funkce,  nebo můžete vytvořit automatické kótování půdorysů nebo nárysů. Tak vytvoříte „levou zadní“ profesionální výrobní výkresy a stejně tak i stavební výkresy. Společné rozhraní a připojení “sedí” přesně tam, kde mají. Jednoduše perfektní. Výkonné rozhraní PaletteCAD je otevřený systém, úzce spolupracuje s výkonnými partnery a bez problémů komunikuje s databázemi výrobců a jinými CAD programy. Tato spolupráce probíhá přes komfortní a mimořádně výkonné rozhraní. To pro Vás znamená, že můžete exportovat data projektů, například pro NC-stroje nebo do informačního systému pro odbavování zakázek. Naopak architektonické projekty nebo laserové výkresy výřezů můžete importovat z jiných CAD programů jako DXF soubory do programu PaletteCAD. Profitujete z dat výrobců, které jsou součástí programu PaletteCAD,  nebo můžete provést import dat jiných výrobců do programu PaletteCAD sami dle Vašeho výběru. Mimochodem: Pro výpočty a řízení skladů má PaletteCAD nejen rozhraní, ale i specializované partnery. Radi Vás budeme informovat podrobněji o výhodách programu PaletteCAD. Kontaktujte nás. Pro technické otázky je k Vašim službám naše telefonická servisní služba na čísle: +420 602 514 857